Home Programování PHP Práce s date()

var_dump(date('j. n. Y', strtotime('+10 days'))); // 2. 8. 2012
var_dump(date('j. n. Y', strtotime('16.4.2010 +10 days'))); // 26. 4. 2010

nebo objektově:

$d = new DateTime('16.4.2010'); // pozor, s mezerami (16. 4. 2010) to nefunguje
var_dump($d->format('j. n. Y'));
$d->modify('+10 days');
var_dump($d->format('j. n. Y'));

Podobné články

Leave a Reply

Galerie