Home Programování PHP Parsování csv v php

Jak parsovat csv soubor po jednom řádku pomocí php funkce fgetcsv


<?php
$row = 1; 
if (($handle = fopen("log.csv", "r")) !== FALSE) 
{ 
 while (($data = fgetcsv($handle, 1000, ",")) !== FALSE) 
 { 
   $num = count($data); echo "<p--> $num fields in line $row: \n"; 
   $row++; 
for ($c=0; $c &lt; $num; $c++) { echo $data[$c] . " \n"; } 
 } 
fclose($handle);
}
?>

Podobné články

Leave a Reply

Galerie