Programování

0 669

http://ed-lea.github.io/jquery-collagePlus/
video
0 835

video
0 869

0 562

Jak parsovat csv soubor po jednom řádku pomocí php funkce fgetcsv
0 1038

var_dump(date('j. n. Y', strtotime('+10 days'))); // 2. 8. 2012 var_dump(date('j. n. Y', strtotime('16.4.2010 +10 days'))); // 26. 4. 2010 nebo objektově: $d = new...
0 562

Tato velice užitečná třída slouží ke změně poměru stran nebo velikosti obrázků pomocí Gregphoto_Image třídy. /** @author Greg Neustaetter */ Class Gregphoto_Image_Exception extends Exception...
0 484

Zde je jedna užitečná třída na stránkování Vašeho obsahu class Pager { /* nasledujici atributy...

Galerie