Home Hardware Arduino mega 2560 – Mega shield v2

_vyrp11_46megashield

Shield pro Arduino Mega.

Operační napětí 5V DC.
Vstupní napětí doporučené: 7-12V, limitní 6-20V.
Rozměry: 7 x 5.8 cm.


Arduino Mega Shield v2

Tento shield nabízí 0-53 digital I/O, analog 0-15 + 4x serial porty

Analogové porty: 6 vstupů s VCC/GND.
Digitální porty: 13 portů pro digitální moduly či serva.
Komunikačni port: volitelný mezi I2C a UART.

Podobné články

Leave a Reply

Galerie